SKUPINSKA PSIHOANALITIČNA PSIHOTERAPIJA

Za razliko od individualne psihoanalitične psihoterapije oz psihoanalize, ki se osredotoča na posameznikov notranji proces, se skupinska psihoanalitična psihoterapija osredotoča na skupino kot celoto in skupinski proces.

Obstaja nekaj razlik med individualno in skupinsko psihoterapijo:

  • Skupinska psihoterapija se ukvarja z nezavednim skupine, ne pa toliko z nezavednim posameznika.
  • Skupino lahko razumemo kot organizem, ki zna pomagati samemu sebi, tako da večji del dela opravi sama, psihoanalitik pa jo podobno kot v individualni psihoterapiji vodi v smeri konstruktivnega delovanja.
  • Član skupine ima večjo priložnost spoznati in izraziti samega sebe, saj ga poleg psihoanalitika opazujejo še ostali člani skupine

ZAKAJ JE PSIHOANALITIČNA SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA UČINKOVITA?

Podobno kot v individualni psihoanalitični psihoterapiji se tudi psihoanalitična skupinska psihoterapija ukvarja s transferjem, analizo odpora, prostimi asociacijami in analizo sanj. Poleg tega pa ima skupinska psihoanalitična psihoterapija nekatere prednosti:

  • Člani skupine nenehno komunicirajo med seboj in si pomagajo pri reševanju vsakodnevnih težav.
  • Člani skupine kmalu spoznajo, da imajo podobne čustvene težave kot ostali v skupini. Z razumevanjem čutenja in doživljanja so-člana, lahko posameznik hitreje pride do uvida in razumevanja lastnih čustvenih težav in reakcij.
  • Skupina omogoča, da se posameznik ne naslanja preveč na psihoanalitika, kar mu lahko bistveno pospeši oz skrajša proces saj ima več priložnost za srečevanje z lastnimi vsebinami -občutki, vedenjskimi vzorci in konflikti.
  • Psihoanalitik prav zaradi opazovanja cele skupine lažje objektivno vidi posameznega člana kot če bi ga spremljal sam.
  • Poleg naštetih prednosti je skupinska psihoterapija cenejša od individualne.

ALI NAJ SE VKLJUČIM V SKUPINO, ALI NAJ GREM RAJE NA INDIVIDUALNO PSIHOTERAPIJO?

Mnogi ljudje imajo zadržke pred skupinsko psihoterapijo, ker mislijo, da ne bodo zmogli govoriti pred drugimi o svojih težavah ali pa se na splošno bojijo ljudi. Vendar pa se je pomembno zavedati, da so prav ti problemi povezani z njihovimi težavami! In ravno zato je koristno, da se oseba sooči s takimi problemi. Izkušnja uči, da po nekaj začetnih srečanjih ti pomisleki izginejo.

Če se član še po nekaj začetnih srečanjih počuti v skupini slabo in ne more spregovoriti o sebi, potem je smiselno, da se s psihoterapevtom za določen krajši čas dobiva še na individualni psihoterapiji. Kombinacija obojega se izkaže za učinkovito.

Najbolj pomemben del oz naloga vsake dobre psihoterapije je ozavestiti, izraziti in predelati (intenzivna) čustva, ki so osebi lahko popolnoma neznana, ker jih je že dolgo nazaj začela tlačiti. V skupini ima član več priložnosti priti v stik s svojimi potlačenimi čustvi saj je v nenehni interakciji z ostalimi člani skupine.

Če bi se želeli vključiti v skupino, me lahko pokličete ali pa mi pišete na moj email.